Integritetspolicy och villkor

Hantering av personlig information Salnecke slottscafé, Skogsbackens ost och Salnecke slott.

Varför sparar vi personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter för att kunna utföra de tjänster vi erbjuder åt våra kunder, samt för att få underlag för att förbättra de tjänster vi erbjuder.

Vilka personuppgifter sparas?

Vi sparar personuppgifter som besökaren uppger när besökaren fyller i formulär på vår webbsida, www.salneckeslottscafe.se.

Personuppgifterna behövs för att kunna kontakta besökaren och förse besökaren med den information som besökaren efterfrågar. Dessa uppgifter är namn, e-postadress, och i de fall det är aktuellt även företagstillhörighet.

För att förbättra vår verksamhet använder vi Google Analytics på webbsidan. Vi använder inställningen IP anonymisering. Informationen vi får från Google Analytics kan inte användas för att identifiera en besökare.

Om du skickar e-post till oss kommer vi att spara din e-postadress för att kunna skicka ett svar via epost till dig.

Läs mer om hur du ska göra för att bli bortglömd under avsnittet Hur gör jag för att inte sparas?

Hur gör jag för att inte sparas?

Vi använder Google Analytics på webbsidan för att få en bättre förståelse för våra kunder och kunna erbjuda dem bättre tjänster. Om du inte vill att din session ska synas i Google Analytics bör du inaktivera cookies i din webbläsare. Läs mer om hur du gör det under avsnittet Cookies.

Hur sparas personuppgifter?

Informationen som besökare har fyllt i på våra formulär skickas via e-post till info.skogsbacken@gmail.se, som är ett e-postkonto på vår domän salneckeslottscafe.se. Kopior på informationen sparas även i en databastabell. Anledningen är att vi vill kunna se statistik över vad besökare har varit intresserade av, så att vi kan förbättra våra framtida erbjudanden. Data sparas så länge vi anser att den kan bidra till att utveckla vår verksamhet.

All data sparas på servrar inom länder som omfattas av GDPR. Vi kommer aldrig att sälja informationen vidare.

Hur gör jag om jag vill bli bortglömd?

För att bli bortglömd och få alla sparade uppgifter raderade, ska besökaren skicka e-post till info.skogsbacken@gmail.se med en begäran om att bli bortglömd. E-posten ska i ämnesraden vara märkt ”GDPR: förfrågan att bli bortglömd”.

Vi kommer då att skicka en e-postbekräftelse till den e-postadress som använts, innan vi raderar all information, inklusive e-postadressen. Det innebär att vi inte har någon fortsatt möjlighet att kommunicera med besökaren i fråga.

Vi accepterar inga förfrågningar om att bli bortglömd per hemligt eller anonymt telefonsamtal.

Hanteringstiden för oss att återkomma och vidta åtgärder är cirka en vecka.

Hur får jag ut mina mina uppgifter?

För att få se vilka uppgifter som finns sparade om besökaren, ska besökaren e-posta skogsbackensost@gmail.se och begära att få sina sparade uppgifter. E-posten ska i ämnesraden vara märkt ”GDPR: förfrågan att få ut sina uppgifter”.

Vi kommer då att skicka den data i textform som vi har gällande besökaren, till den e-postadress som besökaren har skickat sin e-post från.

Vi accepterar inga förfrågningar om att få ut personliga uppgifter som är mottagna via hemligt eller anonymt telefonsamtal.

Hanteringstiden för att delge besökaren dessa data är cirka två veckor.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation är vi skyldiga att informera besökare att den här webbsidan använder cookies, eller så kallade kakfiler. Informationen kommer inte att säljas eller på något annat sätt medvetet förmedlas till tredje part.

Varför använder ni cookies?

Vi använder cookies på www.salneckeslottscafe.se för att förbättra besökarnas upplevelse. Cookies är knutna till www.salneckeslottscafe.se och förvaras i din browser i några timmar eller tills du raderar dem. Även om du inte tillåter din browser att spara cookies, kommer du fortfarande att kunna se all information på www.salneckeslottscafe.se.

Vi sparar inte någon information från cookies, varken för vår egen del eller någon annans.

Hur tar jag bort cookies?

Om du väljer att inte accepterar cookies, kan du ställa in din webbläsare att automatiskt blockera cookies, eller informera dig om att en webbsida vill använda en cookie på din dator.

Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information. Tänk på att det kan vara många funktioner på denna webbsite, och andra webbsiter som använder cookies, som du i så fall inte kommer att kunna ta del av.